Η ΔΕΠΑ, είναι ένας όμιλος εταιρειών, με παρουσία στον ενεργειακό τομέα που δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση, προμήθεια, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες και σε πελάτες λιανικής. Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. το υπόλοιπο 35%.

Η ΔΕΠΑ είναι μέτοχος του 100% του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και του 100% της Εταιρείας Διανομής Λοιπής Ελλάδος (ΔΕΔΑ). Επίσης, κατέχει το 50% του αγωγού IGI Poseidon και διατηρεί έμμεση μέσω αυτού συμμετοχή στον αγωγό ICBG.

Η ΔΕΠΑ κατέχει σήμερα το 51% της ΕΠΑ Αττικής και της ΕΔΑ Αττικής και το 51% της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας. Το υπόλοιπο 49% των εν λόγω εταιρειών ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει στην πρόσληψη χρηματοοικονομικών συμβούλων για την αξιοποίηση της συμμετοχής του στη ΔΕΠΑ. Επισημαίνεται πως σύμφωνα με το Πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ ο ΔΕΣΦΑ συνιστά διακριτή συμμετοχή που τελεί υπό ξεχωριστή διαδικασία ιδιωτικοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ http://www.depa.gr.