ΟΛΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ανεξάρτητου Αποτιμητή (στα Αγγλικά)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο