Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή για την αγορά Μοδιάνο στην Θεσσαλονίκη

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

RELEVANT ASSETS