Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01/01/2018 – 30/06/2018

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο. 

Σημείωση: Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01/01/2018-30/06/2018 δεν έχουν ακόμα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του Μετόχου.

Ρυθμίσεις Cookies