Νέα - 25/04/2013

Δελτίο Τύπου: Παράταση Προθεσμίας για την Υποβολή Βελτιωμένης Οικονομικής Προσφοράς από την Emma Delta

H Emma Delta ζήτησε παράταση της προθεσμίας για την υποβολή βελτιωμένης προσφοράς για την απόκτηση ποσοστού 33% της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.)», μέχρι την Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα - 22/04/2013

Δελτίο Τύπου: Βελτίωση της Οικονομικής Προσφοράς ζητήθηκε από την Emma Delta για την απόκτηση ποσοστού 33% του ΟΠΑΠ

Εξετάστηκαν σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), σε κοινή συνεδρίαση με το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, οι φάκελοι υποψηφιότητας για την απόκτηση

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσίες Ιδιωτικοποίησης - 12/10/2012

Deadline Extension: Submission of an Expression of Interest for the acquisition of a 33% stake in OPAP

At the request of potential Candidates, HRADF has agreed to extend the deadline for submission of an expression of interest for the acquisition of a 33% stake in Hellenic Football Prognostics Organisation S.A. (‘OPAP’). Please refer to the announcement in the page's "Relevant Files" section for additional information.
Διαβάστε Περισσότερα

Νέα - 27/09/2012

Δελτίο Τύπου: Έναρξη διαδικασίας αποκρατικοποίησης του ΟΠΑΠ

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει την έναρξη του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση του 33% του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων 

Διαβάστε Περισσότερα

Εσωτερικές Υπηρεσίες - 27/09/2012

Invitation to submit an Expression of Interest for the acquisition of a 33% stake in the Hellenic Football Prognostics Organisation S.A. (“OPAP”)

Hellenic Asset Development Fund announces the launch of the tender process for the acquisition of a 33% stake in the Hellenic Football Prognostics Organisation S.A. (“OPAP”) For additional information, please refer to the documents in the page's "Relevant Files" section.
Διαβάστε Περισσότερα