Υπηρεσίες Ιδιωτικοποίησης - 12/04/2017

Παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου στο ΤΑΙΠΕΔ για τις εταιρείες υδάτων ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου προς το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την πώληση των ποσοστών του στις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ (κείμενο στα Αγγλικά).

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσίες Ιδιωτικοποίησης - 27/11/2013

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής επί της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε (στα Αγγλικά)

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το αρχείο που θα βρείτε στην ενότητα "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα - 29/04/2013

Δελτίο Τύπου: Ολοκλήρωση υποβολής ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 51% της ΕΥΑΘ

Ολοκλήρωση υποβολής ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 51% της ΕΥΑΘ Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο Δελτίο Τύπου που θα βρείτε στην ενότητα "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσίες Ιδιωτικοποίησης - 21/02/2013

Invitation to submit an expression of interest for the acquisition of a stake in Thessaloniki Water Supply and Sewerage Company S.A. (EYATH)

Τhe HRADF announces the invitation to submit an expression of interest for the acquisition of a stake in Thessaloniki Water Supply and Sewerage Company S.A. (EYATH).  For further info, please refer to the document in the page's "Relevant Files" section.
Διαβάστε Περισσότερα