Υπηρεσίες Ιδιωτικοποίησης - 03/02/2014

Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απόκτηση δικαιώματος πλήρους κυριότητας επί ακινήτου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, Θεσσαλονίκης

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το αρχείο που θα βρείτε στην ενότητα "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσίες Ιδιωτικοποίησης - 24/01/2014

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Αγία Τριάδα

Δημοσίευση στρατηγικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της περιοχής Αγία Τριάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το αρχείο που θα βρείτε στην ενότητα "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσίες Ιδιωτικοποίησης - 16/01/2014

Τροποποίηση του Ενδεικτικού Χρονοδιαγράμματος της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για ακίνητο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, Θεσσαλονίκη (2014.01.16)

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το αρχείο που θα βρείτε στην ενότητα "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσίες Ιδιωτικοποίησης - 08/01/2014

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή για την ιδιωτικοποίηση ακινήτων στην Αγία Τριάδα, Ασπροβάλτα και Ν. Ηρακλείτσα (στα Αγγλικά)

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το αρχείο που θα βρείτε στην ενότητα "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσίες Ιδιωτικοποίησης - 17/12/2013

Τροποποίηση του Ενδεικτικού Χρονοδιαγράμματος της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για ακίνητο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, Θεσσαλονίκη

Τροποποίηση του Ενδεικτικού Χρονοδιαγράμματος της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την απόκτηση δικαιώματος πλήρους κυριότητας επί ακινήτου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, Δήμος Θερμαϊκού, Περιφερειακή Ενότητα

Διαβάστε Περισσότερα