Στις 5/3/2014 το ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την πώληση του 67% των μετοχών της εταιρίας ΟΛΠ που έχει την διαχείριση του Λιμένος Πειραιώς μέχρι το 2052.

Μετά την επιτυχή κατακύρωση του διαγωνισμού, στις 8/4/2016 υπεγράφη Σύμβαση Αγοραπωλησίας με την Cosco (Hong Kong) Group Limited για την μεταβίβαση του 67% των μετοχών σε δύο στάδια.

Σε πρώτο στάδιο στις 10/8/2016 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 51% των μετοχών έναντι €280,5 εκατ. και τοποθετήθηκαν σε μεσεγγύηση το υπόλοιπο 16% των μετοχών και το αντίτιμό τους ύψους €88 εκατ.

Το δεύτερο σκέλος που αφορά στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης του υπόλοιπου 16% θα πραγματοποιηθεί σε πέντε έτη μετά την υλοποίηση του συμφωνηθέντος προγράμματος υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους €300 εκατ.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του υπόλοιπου ποσοστού το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 7% των μετοχών.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι: Morgan Stanley και Τράπεζα Πειραιώς.

Ρυθμίσεις Cookies