Η Μαρίνα Ιτέας βρίσκεται στο Ν. Φωκίδας, σε κοντινή απόσταση από τον σημαντικό αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.

Η μαρίνα έχει πλεονεκτική χωροταξική θέση, καθώς μπορεί να αποτελέσει σταθμό κατά τη διέλευση σκαφών από το Αιγαίο στο Ιόνιο Πέλαγος μέσω της διώρυγας της Κορίνθου. H μαρίνα διαθέτει 146 θέσεις ελλιμενισμού και χερσαία ζώνη 24.700 τ.μ., ενώ η θαλάσσια έκταση που περιλαμβάνει ανέρχεται σε 26.000 τ.μ.