Η εταιρία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) συστάθηκε το 1996 με σκοπό την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» για 30 χρόνια, βάσει σχετικής σύμβασης παραχώρησης. Η συγκεκριμένη παραχώρηση, η οποία συνιστά μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες συμπράξεις μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, λήγει το 2026. Μέτοχοι του ΔΑΑ σήμερα είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (25%), το ΤΑΙΠΕΔ (30%), η AviAlliance GmbH (26,7% +8 μετοχές), η AviAlliance Capital GmbH (13,3%) και η οικογένεια Δ. Κοπελούζου (5% -8 μετοχές).

Επιπλέον, το Δημόσιο έχει μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα επέκτασης της υφιστάμενης παραχώρησης κατά 20 επιπλέον έτη (μέχρι το 2046). Η διαδικασία χρονικής επέκτασης της παραχώρησης βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018.

Η τράπεζα Eurobank και η Lamda Infrastructure Finance S.A ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ για τον σκοπό της επέκτασης, ενώ στη δικηγορική εταιρία Ποταμίτης Βεκρής και τη νομική εταιρία Clifford Chance, έχει ανατεθεί το έργο του νομικού συμβούλου.

Αμέσως μετά την ολοκληρωση της διαδικασίας χρονικής επέκτασης, θα ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης της συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΑΑ..

Οι τράπεζες Deutsche Bank και Eurobank ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ για τον σκοπό της πώλησης του 30% των μετοχών του ΔΑΑ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΔΑΑ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του: www.aia.gr.