ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ |
  • ΝΕΑ

Άσκηση δικαιώματος πρώτης άρνησης της Deutsche Telekom AG για το 5% του ΟΤΕ

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει πως, σε συνέχεια της από 16/03/2018 ειδοποίησης, η Deutsche Telekom AG άσκησε το δικαίωμα πρώτης άρνησης για την απόκτηση 24.507.520 κοινών ονομαστικών μετοχών του ΟΤΕ, σύμφωνα με τους όρους 8.4 και 8.6 της συμφωνίας μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG στην οποία έχει προσχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ. Η Deutsche Telekom απέστειλε στις 20/03/2018 σχετική επιβεβαίωση προς το ΤΑΙΠΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.