Υπηρεσίες Ιδιωτικοποίησης

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012:

Invitation to submit an expression of interest for the sale of Public Gas Corporation S.A. (DEPA) and its subsidiary, Hellenic Gas Transmission System Operator S.A. (DESFA)

The Hellenic Asset Development Fund announces the launch of the tender process for the sale of Public Gas Corporation S.A. (DEPA) and its subsidiary, Hellenic Gas Transmission System Operator S.A. (DESFA). Please refer to the announcement in the page's "Relevant Files" for additional information.

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012:

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την παροχή νομικών υπηρεσιών ευρωπαϊκού δικαίου για το συντονισμό των υποθέσεων ενώπιων των ευρωπαϊκών αρχών (in English)

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την παροχή νομικών υπηρεσιών ευρωπαϊκού δικαίου για το συντονισμό των υποθέσεων ενώπιων των ευρωπαϊκών

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012:

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προετοιμασία μελέτης για την αγορά παραθεριστικής κατοικίας (in English)

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προετοιμασία μελέτης για την αγορά παραθεριστικής κ

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012:

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την παροχή νομικών υπηρεσιών Ευρωπαϊκού Δικαίου σχετικά με την αποκρατικοποίηση της εταιρίας «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΔΙΕ)

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει την πρόσκληση για την υποβολή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικά με την αποκρατικοποίηση της εταιρίας «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ε

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012:

RFP: Legal advisor with regard to EU issues in relation to the privatization of ODIE

The Hellenic Republic Asset Development Fund announces the invitation for the submission of proposals for the provision of specialized legal services  in relation to the privatization of the Hellenic Horserace Betting Organisation S.A. For further info, please refer to the announcement (available only in Greek) in the page's "Relevant Files" section