Υπηρεσίες Ιδιωτικοποίησης

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012:

Πρόσκληση: Υπηρεσίες ανεξάρτητης αποτίμησης για την ιδιωτικοποίηση των Κρατικών Λαχείων (στα Αγγλικά)

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητης αποτίμησης για την ιδιωτικοποίηση των Κρατικών Λαχείων. Το πλήρες κεί

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012:

RFP: Independent Valuator for Greek State Lotteries privatization

The Hellenic Republic Asset Development Fund announces the invitation for the submission of proposals to act as independent valuator in relation to the privatization of the Greek State Lotteries. Please refer to the announcement in the "Relevant Files" section for additional info.

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012:

Πρόσκληση: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Στρατηγικής & Αναδιάρθρωσης

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Στρατηγικής και Αναδιάρθρωσης αναφορικά με συμμετοχές του Ελληνικ

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012:

RFP: Strategy & Restructuring Adviser

The Hellenic Republic Asset Development Fund announces the invitation for the submission of proposals for the provision of Strategy & Restructuring Advisory Services in relation to the Hellenic Republic’s Banking and Financial Institution holdings. For further information, please refer to the RFP document in the page's "Relevant Files" section.

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011:

Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση της πλειοψηφίας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αναφερθείτε στα "Σχετικά Αρχ

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011:

Invitation to submit an expression of Interest for the acquisition of a majority of the share capital of HELLINIKON S.A.

The Hellenic Republic Asset Development Fund announces the launch of the tender process for the acquisition of a majority of the share capital of HELLINIKON S.A. For further information, please refer to the material in the page's "Relevant Files" section. Relevant Files Invitation to submit an expression of Interest Annex B - Detailed Overview of the Site

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011:

Ελληνικά Πετρέλαια – Νομικές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο της περαιτέρω αποκρατικοποίησης της ΕΛΠΕ, το Ελληνικό Δημόσιο επιθυμεί να διορίσει έναν εξειδικευμένο διεθνή νομικό σύμβουλο, προκειμένου να βοηθήσει το Ελληνικό Δημόσιο και τους άλλους επαγγελματίες συμ

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011:

Hellenic Petroleum - Legal Services

RFP for the provision of specialized legal services in relation to the further privatization of Hellenic Petroleum According to Table II, Chapter B, Law 3985/2011 “Mid Term Fiscal Strategy Plan 2012-2015”, the Government has decided to further privatise the Hellenic Petroleum S.A. (“ELPE” or the“Company”). ELPE is one of the leading energy groups in Greece and South East Europe as it o

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011:

Regional Airports - Traffic and Technical Advisor

RFP for Traffic and Technical Advisor in relation to the privatization of the Regional Airports of Greece Pursuant to the provisions of Law N. 3985/2012 “Medium Term Fiscal Strategy 2012-2015” (Government Gazette nr. Α’ 151/2011), the Medium Term Fiscal Strategy 2012-2015 was adopted, together with the “Privatisations Programme 2011-1015” (Chapter Β’, Part ΙΙ «Privatizations»), w

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011:

Λιμένες – Νομικές Υπηρεσίες

Το Ελληνικό Δημόσιο επιθυμεί την βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου Λιμανιών του και των Λιμενικών Υποδομών του από οικονομικής, εμπορικής και λειτουργικής άποψης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Δημόσιο επιθυμεί να διορ