Υπηρεσίες Ιδιωτικοποίησης

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011:

Ελληνικά Πετρέλαια – Νομικές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο της περαιτέρω αποκρατικοποίησης της ΕΛΠΕ, το Ελληνικό Δημόσιο επιθυμεί να διορίσει έναν εξειδικευμένο διεθνή νομικό σύμβουλο, προκειμένου να βοηθήσει το Ελληνικό Δημόσιο και τους άλλους επαγγελματίες συμ

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011:

Hellenic Petroleum - Legal Services

RFP for the provision of specialized legal services in relation to the further privatization of Hellenic Petroleum According to Table II, Chapter B, Law 3985/2011 “Mid Term Fiscal Strategy Plan 2012-2015”, the Government has decided to further privatise the Hellenic Petroleum S.A. (“ELPE” or the“Company”). ELPE is one of the leading energy groups in Greece and South East Europe as it o

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011:

Regional Airports - Traffic and Technical Advisor

RFP for Traffic and Technical Advisor in relation to the privatization of the Regional Airports of Greece Pursuant to the provisions of Law N. 3985/2012 “Medium Term Fiscal Strategy 2012-2015” (Government Gazette nr. Α’ 151/2011), the Medium Term Fiscal Strategy 2012-2015 was adopted, together with the “Privatisations Programme 2011-1015” (Chapter Β’, Part ΙΙ «Privatizations»), w

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011:

Λιμένες – Νομικές Υπηρεσίες

Το Ελληνικό Δημόσιο επιθυμεί την βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου Λιμανιών του και των Λιμενικών Υποδομών του από οικονομικής, εμπορικής και λειτουργικής άποψης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Δημόσιο επιθυμεί να διορ

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011:

Ports - Legal Services

RFP for Legal Services in relation to the privatization of twelve (12) Port companies Pursuant to the provisions of Law N. 3985/2011 "Medium Term Fiscal Strategy 2012-2015" (Government Gazette nr. Α' 151/2011),  the Medium Term Fiscal Strategy 2012-2015 was adopted, together with the "Privatizations Programme 2011-2015" (Chapter Β', Part ΙΙ "Privatizations"), which includes, inter alia, the f

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011:

Τοπικά Αεροδρόμια – Τεχνικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Κυκλοφορίας

Το Ελληνικό Δημόσιο επιθυμεί να διορίσει έναν εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο και σύμβουλο κυκλοφορίας («Τεχνικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Κυκλοφορίας») προκειμένου να βοηθήσει το Ελληνικό Δημόσιο και τους άλλους επα