Τοπικά Αεροδρόμια - Τεχνικός Σύμβουλος & Σύμβουλος Κυκλοφορίας

Το Ελληνικό Δημόσιο επιθυμεί να διορίσει έναν εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο και σύμβουλο κυκλοφορίας («Τεχνικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Κυκλοφορίας») προκειμένου να βοηθήσει το Ελληνικό Δημόσιο και τους άλλους επαγγελματίες συμβούλους του σχετικά με την διερεύνηση της βέλτιστης αναδιοργάνωσης των Αεροδρομίων σε μικρό αριθμό ομάδων, την προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών, την χορήγηση σχετικών συμφωνιών παραχωρήσεων και την χρηματική αποτίμηση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Ρυθμίσεις Cookies