Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου A.E.» (εφεξής «ΤΑΙΠΕΔ») ενδιαφέρεται να προσλάβει εταιρεία καθαρισμού, η οποία θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες επαγγελματικού καθαρισμού των γραφειακών χώρων (650 τ.μ.), διαδρόμων, κοινόχρηστων χώρων του ΤΑΙΠΕΔ, οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 7ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ. 10562, καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, με το μέγιστο δυνατό επαγγελματισμό,  εχεμύθεια και αξιοπιστία,  σε στενή συνεργασία με την Διοίκηση, με σκοπό την διατήρηση ενός περιβάλλοντος εργασίας καθαρού και υγιεινού. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν επίσης και τον καθαρισμό της κουζίνας και του εξοπλισμού σερβιρίσματος, καθώς και την συνεχή παρακολούθηση και αναπλήρωση των σχετικών αναλωσίμων (χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, υγρά σαπούνια, κλπ.).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ανακοίνωση στο "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.