Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας (στα Αγγλικά)

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει την πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Επικοινωνίας.

Διευκρίνιση

Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επικεντρώνεται κυρίως σε διεθνή επικοινωνία, όπως παρουσιάζεται στα κριτήρια αξιολόγησης. Θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποστήριξη της εγχώριας επικοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ