Πρώην Αμερικάνικη Βάση Ηρακλείου (Γούρνες): Υπόδειγμα επιστολής εξασφαλισμένων κεφαλαίων

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναφερθείτε στο αρχείο που θα βρείτε στην ενότητα "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.