Πρώην Αμερικάνικη Βάση Ηρακλείου (Γούρνες): Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναφερθείτε στο έγγραφο που θα βρείτε στην ενότητα "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.