ΣΜΠΕ του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Ελληνικού προς δημόσια διαβούλευση

Για τη συνδυασμένη ανάπτυξη των ακινήτων του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά Αττικής και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά Αττικής, τα οποία συγκροτούν από κοινού το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού − Αγίου Κοσμά, καταρτίζεται και εγκρίνεται Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4062/2012/ΦΕΚ 70 Α΄/30-3-2012.

Στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας έγκρισης του ΣΟΑ, οι εταιρείες «Ελληνικό Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου Α.Ε.» και «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», ενεργώντας από κοινού ως Αρχή Σχεδιασμού του ΣΟΑ, δημοσιοποιούν και αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΣΟΑ, με σκοπό τη δημόσια διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό.

Κατεβάστε τα αρχεία εδώ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS