Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τη μαρίνα Πύλου

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Πύλου και τμήματος του λιμένος Πύλου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.