Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αξιοποίηση του ακινήτου Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.