Κατάθεση προσφοράς για Disaster Recovery Site (update 13/6/2018)

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια, μίας λύσης για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός Disaster Recovery συστήματος, για τo κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Update 13/6/2018 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 35476/18.05.2018 Πρόσκλησης για την «Κατάθεση προσφοράς για Disaster Recovery Site» διευκρινίζεται ότι η απαίτηση για την υποβολή στο φάκελο δεσμευτικής προσφοράς των αναφερόμενων στο άρθρο 68, παρ. 1 του Ν.3863/2010 στοιχείων και εγγράφων, τέθηκε εκ παραδρομής και ως εκ τούτου διαγράφεται, τροποποιούμενης σχετικά της ανωτέρω πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν θα λαμβάνουν υπόψη τους την εν λόγω απαίτηση.

Ρυθμίσεις Cookies