Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Ανεξάρτητο Αποτιμητή αναφορικά με την πώληση ποσοστού 50,1% στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Το ΤΑΙΠΕΔ καλεί πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον χρηματοοικονομικό χώρο να υποβάλλουν προσφορές για την ανάθεση του έργου της Ανεξάρτητης Αποτίμησης των ΕΛΠΕ (κείμενο στα Αγγλικά).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  στο επισυναπτόμενο έγγραφο.