Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου νομικού συμβούλου που θα υποστηρίξει το Ταμείο στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ αναφορικά με την αποεπένδυση των λιγνιτικών της μονάδων.

Το ΤΑΙΠΕΔ καλεί δικηγορικά γραφεία να υποβάλλουν προσφορές για την υποστήριξη του Ταμείου στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ αναφορικά με την αποεπένδυση των λιγνιτικών της μονάδων (στα Αγγλικά).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.