Επιστολή Διαδικασίας: Για το διαγωνισμό πώλησης ενός ακινήτου το οποίο ευρίσκεται στη Πρετόρια (Νότιος Αφρική)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (κείμενο στα Αγγλικά).