Τροποποιημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της έδρας της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Τροποποίηση της από 23/11/2018  αναρτηθείσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της έδρας της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.
Τροποποιημένα πεδία: Α. ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος για την ετήσια παροχή των προαναφερθέντων υπηρεσιών και Β. προθεσμία υποβολής προσφορών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο της Τροποποιημένης Πρόσκλησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ