Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας στην “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.”

Το αντικείμενο των Υπηρεσιών προς ανάθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών και την υποστήριξη στο σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.