Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου: Ανακοίνωση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος

Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της 7ης Δεκεμβρίου 2018 για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου», το ΤΑΙΠΕΔ με την παρούσα ανακοινώνει ότι τροποποιεί την παράγραφο 2.5 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.

Το ΤΑΙΠΕΔ με την παρούσα ανακοινώνει ότι τροποποιεί εκ νέου την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.