Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Συμβούλου στην Ελεγκτική Επιτροπή του ΤΑΙΠΕΔ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.