Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης (Μη Εκτελεστικού) Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου στην Εγνατία Οδό Α.Ε.

Σκοπός της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου Δ.Σ. της ΕΟΑΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ