Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης μακροοικονομικών και κοινωνικοοικονομικών επιδράσεων του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων 2011-2018

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά).