Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση Εξειδικευμένων Τεχνικών Μελετών για το έργο της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου της Νότιας Καβάλας

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση σε εξειδικευμένο σύμβουλο της εκπόνησης και σύνταξης Εξειδικευμένων Τεχνικών Μελετών για το έργο της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου της Νότιας Καβάλας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά).

 

Ρυθμίσεις Cookies