Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση μελέτης εκτίμησης ακεραιότητας γεωτρήσεων για το έργο της Υπόγειας Αποθήκης Νότιας Καβάλας

Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση σε εξειδικευμένο σύμβουλο της εκπόνησης μελέτης εκτίμησης ακεραιότητας γεωτρήσεων για το έργο της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου της Νότιας Καβάλας.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά).
 
Ρυθμίσεις Cookies