Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση Έκθεσης Εκτίμησης Ακεραιότητας Εγκαταστάσεων για το έργο της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου της Νότιας Καβάλας - Απαντήσεις & Διευκρινίσεις σε Ερωτήματα Ενδιαφερομένων

Απαντήσεις στα ερωτήματα αποσαφήνισης που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους σε σχέση με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση Έκθεσης Εκτίμησης Ακεραιότητας Εγκαταστάσεων για το έργο της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου της Νότιας Καβάλας (στα Αγγλικά). 

Ρυθμίσεις Cookies