Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Εκπόνηση Έκθεσης Εκτίμησης Ακεραιότητας Γεωτρήσεων για το έργο της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου της Νότιας Καβάλας - Απαντήσεις & Διευκρινίσεις σε Ερωτήματα Ενδιαφερομένων

Απαντήσεις στα ερωτήματα αποσαφήνισης που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους σε σχέση με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση Έκθεσης Εκτίμησης Ακεραιότητας Γεωτρήσεων για το έργο της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου της Νότιας Καβάλας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά).

Ρυθμίσεις Cookies