Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Fairness Advisor προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) αναφορικά με την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

 
Ρυθμίσεις Cookies